Στο ιατρείο πραγματοποιούνται σε ενήλικες

  • Εξαγωγές εγκλείστων και ημιεγκλείστων φρονιμιτών.
  • Εξαγωγές υπολειμματικών ριζών.
  • Αφαίρεση ακρορριζικών αλλοιώσεων και κύστεων.
  • Βιοψίες και αφαίρεση ενδοστοματικών βλαβών.
  • Αντιμετώπιση και συρραφή τραυμάτων στόματος από ατυχήματα.
  • Διάνοιξη αποστημάτων.

Επίσης αντιμετωπίζεται το τραύμα στα παιδιά.